dijous, 26 de novembre de 2009

El PP és innocent

De tot l'espectacle que les forces vives (i alguna que agonitza) espanyoles estan donant al voltant del tema de l'Estatut català, el Partit Popular és l'únic que ha actuat, almenys per una volta, conseqüentment. I no és poca cosa, donades les circumstàncies..

Així, tret dels populars, el conjunt de les forces polítiques catalanes, els mitjans de comunicació, ZP i el PSOE en general, així com el mateix Tribunal Constitucional són els responsables d'una situació que resulta inefable, indescriptible i inenarrable: després de més tres anys encara no sabem si l'Estatut català s'ajusta o no a la Constitució espanyola i tot déu diu allò que li passa pel sac escrotal.

I dic que el PP no té cap culpa perquè es posicionà en contra des del primer moment, el votà en contra al Parlament i al Congrés i no el recolzà al referèndum. És lògic, doncs, que un cop aprovat el text per les Corts espanyoles, presentara un recurs d'inconstitucionalitat contra el mateix.

Però, com deia, tenim diferents responsables: els partits catalans que aprovaren un Estatut jurídicament infame, farragós (223 articles!), inaplicable i, des de qualsevol punt de vista, incompatible amb la Constitució vigent; un ZP que primer digué que acceptaria allò (per allò cal entendre “cualquier mierda que nos envíen desde Catalunya”) que el Parlament aprovara, tot i que després el retallarien al Congrés sense mirament però sense arribar a adequar-lo a la Constitució; i un Tribunal Constitucional pervertit des del mateix naixement, que és un cau de rates i que en tres anys no ha estat capaç de dir allò que acabarà dient: que no.


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails